Aktualności

Wszystkie kategorie

W związku z otwarciem 26 lipca br. konkursu WIDESPREAD-04-2019 ERA Chairs, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie dot. przygotowywania wniosków projektowych w ramach niniejszego konkursu.

Wkład polskich władz w toczącą się debatę o badaniach i innowacjach w Europie okazał się niezwykle cenny – pisze unijny komisarz ds. badań, nauki i innowacji Carlos Moedas  z okazji podwójnego jubileuszu 20 lat uczestnictwa Polski w Programach Ramowych Badań i Innowacji UE oraz 20-letniej działalności KPK PB UE.

Wkrótce Polska stanie się pełnoprawnym członkiem Europejskiego Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). 23 lipca br. została opublikowana ustawa o ratyfikacji umowy ustanawiającej Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. MNiSW zachęca wszystkie zainteresowane polskie jednostki do współpracy.

Szwecja po raz kolejny została unijnym liderem innowacji, a tuż za nią uplasowały się: Dania, Finlandia, Holandia, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg. Polska zaliczana jest do grona tzw. umiarkowanych innowatorów  – wynika z opublikowanego w czerwcu przez Komisję Europejskiego Rankingu Innowacyjności na rok 2018.

Pomimo pilnej potrzeby wsparcia finansowania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a społeczeństwem, opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowego programu ramowego Horyzont Europa nie przewiduje kontynuacji programu poświęconego „Nauce z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.