Aktualności

Wszystkie kategorie

Pomimo pilnej potrzeby wsparcia finansowania działań dotyczących interakcji pomiędzy nauką a społeczeństwem, opublikowany przez Komisję Europejską projekt nowego programu ramowego Horyzont Europa nie przewiduje kontynuacji programu poświęconego „Nauce z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa”.

14 europejskich sieci zrzeszających uniwersytety i naukowców z całego kontynentu opublikowało wspólne stanowisko w sprawie założeń 9. programu ramowego UE Horyzont Europa.  Sygnatariusze dokumentu apelują m.in. o zwiększenie budżetu programu przeznaczonego na europejskie badania naukowe i innowacje do 160 miliardów euro.

Ruszył internetowy system składania dokumentów dla instytucji ubiegających się o wyróżnienie HR Excellence in Research. Wyróżnienie to nadawane jest przez Komisję Europejską instytucjom, które zadeklarowały poparcie oraz zaimplementowały zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (tzw. Karty i Kodeksu).

Komisja Europejska proponuje przydzielenie 100 mld euro na badania naukowe i innowacje w następnym długoterminowym budżecie UE na lata 2021-2027. Nowy program o nazwie Horyzont Europa będzie się opierał na osiągnięciach i sukcesach poprzedniego programu w dziedzinie badań naukowych i innowacji (Horyzont 2020) i zagwarantuje utrzymanie przez UE w tej dziedzinie czołowej pozycji na świecie. Horyzont Europa to najbardziej ambitny w historii program w zakresie badań naukowych i innowacji.

28 czerwca 2018 r. w Katowicach odbędzie się kolejne spotkanie Śląskiego Klastra Nano. Podczas spotkania odbędzie się prelekcja dotycząca założeń i korzyści dla firm z Przemysłu 4.0, a także spotkanie informacyjne o możliwościach wsparcia i szansach uczestnictwa w projektach europejskich w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020.

RPK Białystok informuje, że w dniach 20 czerwca 2018 r. w Warszawie oraz 21 czerwca 2018 r. Krakowie odbędą się Dni Informacyjne z obszaru Upowszechniania Doskonałości i Zapewnienia Szerszego Uczestnictwa – Widening Info Days PL. Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE we współpracy z Komisją Europejską (KE).

Instytut Autostrada Technologii i Innowacji (IATI)  zaprasza na XVII spotkanie IATI Monday Business Meeting (IATI MBM) pt. „Współczesne wyzwania z zakresu zmian klimatycznych”  organizowanego wraz z Fundacją Europejskie Centrum Edukacji. Wydarzenie odbędzie się 4 czerwca 2018 r. o godz. 12:00-15:00 w Akademickim Centrum Nanotechnologii i Materiałów AGH w Krakowie.

W dniu 20 czerwca br. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z Komisją Europejską organizuje w Warszawie wydarzenie Widening Info Day.