Aktualności

Wszystkie kategorie

Jak poradziłbyś sobie z przystosowaniem się do zmiany klimatu? Masz pomysł, aby miasta były bardziej ekologiczne? Dbasz o zdrowe oceany i zdrową glebę do produkowania żywności dla ludzi i planety? Chcesz pomóc pokonać raka? Teraz możesz podzielić się swoim zdaniem z Komisją w ramach zaproszenia do zgłaszania pomysłów na temat misji UE. Głosowanie otwarte jest od 1 do 14 września 2020 r.

Opublikowana została broszura CORDIS Results Pack, w której zaprezentowano osiem projektów finansowanych w ramach programu Horyzont 2020, które wpisują się w jego priorytety dotyczące wyzwań społecznych (działanie na rzecz klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce).