Aktualności

Wszystkie kategorie

Niespełna 76 mld euro miałoby zostać przeznaczone na realizację programu Horyzont Europa – uznała Rada Europejska, która doprowadziła do porozumienia w sprawie planu odbudowy dla Europy oraz budżetu UE na lata 2021-2027. Dodatkowe 5 mld euro na badania i innowacje będzie pochodzić z  instrumentu Next Generation EU.

Niezależny Komitet Identyfikacyjny powołany przez Komisję Europejską rozpoczął nabór kandydatów na członków Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Nominacje przyjmowane są do 30 września 2020 r.

Fundusz Naukowy Republiki Serbii (Science Fund of the Republic of Serbia – SFRS), państwowa instytucja przyznająca granty naukowcom w Serbii, poszukuje międzynarodowych ekspertów we wszystkich obszarach nauki, aby zapewnić obiektywny, wysokiej jakości dwuetapowy proces przeglądu wniosków projektowych złożonych w ramach programów finansowania SFRS.