Aktualności

Wszystkie kategorie

Fundusz kapitałowy Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC) stał się oficjalnym podmiotem. Zapewni kapitał od 0,5 mln do 15 mln euro na finansowanie przełomowych innowacyjnych projektów wybranych do wsparcia w ramach finansowania mieszanego EIC Accelerator (grant i kapitał inwestycyjny).

23 czerwca 2020 r. w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI2) ogłoszono ostatnie konkursy, których tematyka obejmuje walkę z rakiem za pomocą sztucznej inteligencji, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, choroby neurodegeneracyjne, diagnozowanie rzadkich chorób, przekazywanie danych z badań klinicznych ich uczestnikom oraz stosowanie się pacjentów do zaleconego leczenia.