Aktualności

Wszystkie kategorie

Do 13 czerwca 2017 r. można składać wnioski w międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Zespół EURAXESS przygotował najnowsze zestawienie ofert grantów na badania i stypendiów zagranicznych z całego świata. Polecamy doktorantom oraz doświadczonym naukowcom!

Komitet Monitorujący przyjął zmiany w kryteriach wyboru projektów oraz przedstawił propozycje zmian w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). Przegłosowano zmiany w kryteriach wyboru projektów w wybranych instrumentach dla priorytetów I, II oraz IV.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń na szkolenie dla menedżerów badań naukowych organizowane przez Biura państw Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli, które odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2017 r. w Brukseli.

W imieniu Konsorcjum Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Badawczej CERIC-ERIC, działającego pod auspicjami Komisji Europejskiej, informujemy o możliwości bezpłatnego korzystania z infrastruktury badawczej umożliwiającej badania materiałów i biomateriałów.