Aktualności

Wszystkie kategorie

W dniu 29 listopada komisarz Navracsics ogłosił wprowadzenie Seal of Excellence (SoE) dla MSCA. Ocena będzie przyznawana do wniosków w ramach Stypendiów Europejskich (EF), za wynik  co najmniej 85% punktów, ale tylko dla projektów, którym nie wystarczyło środków finansowania z budżetu MSCA.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych udziałem w projektach finansowanych w ramach programów Horyzont 2020 i Euratom, o aktywny udział w ogłoszonych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne dotyczą okresowej oceny programów Horyzont 2020 i Euratom. Wyniki ankiet przyczynią się do poprawy ich funkcjonowania do 2020 roku oraz będą istotnym elementem w przygotowaniach do kolejnego programu badań naukowych i innowacji. Konsultacje społeczne zakończą się 15 stycznia 2017 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym zapraszają na dzień informacyjny pt. "Horyzont 2020 dla społeczeństwa".

W imieniu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK PB UE) mam przyjemność zaprosić Państwa na Dzień Informacyjny dotyczący 2. Wyzwania Społecznego (SC2): "Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka" w programie Horyzont 2020, który odbędzie się  7 grudnia 2016 r. w Warszawie (wstępna agenda).

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) zaprosiła europejskie instytucje finansujące badania naukowe do współpracy w ramach programu Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees umożliwiającego międzynarodową wymianę naukowców poprzez organizację staży w zespołach naukowych realizujących granty ERC w różnych krajach europejskich.

UWAGA!!! REJESTRACJA tylko do 25 października!!!

Rada Główna Instytutów Badawczych, przy współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, organizuje konferencję pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pana Jarosława Gowina pt. Horyzont 2020 szansą polskich innowacji w UE.