Oferta

Biznes

Oferta programu Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

 

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają kluczową rolę w gospodarce europejskiej. Stanowią główne źródło przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia. W Unii Europejskiej działa ok. 23 miliony MŚP, które generują 75 milionów miejsc pracy i stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa tego typu muszą często radzić sobie z niedoskonałościami rynku, jak np. utrudniony dostęp do kapitału lub kredytu, zwłaszcza na etapie start-upu. Brak wystarczających środków w konsekwencji ogranicza ich dostęp do nowych technologii i innowacji.

Wsparcie dla MŚP jest zatem jednym z priorytetów KE w zakresie wspierania rozwoju gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, a także spójności społecznej.

 

W RAMACH PROGRAMU HORYZONT 2020 PRZEWIDZIANO NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA DLA MŚP:

PRZEDSIĘBIORSTWA KWALIFIKOWANE JAKO MŚP: 

  • Mechanizmy skierowane do MŚP wymagają, aby starający się o dofinansowanie podmiot posiadał status małego i średniego przedsiębiorstwa zgodnie z definicją przygotowaną przez Komisję Europejską:
    „Do kategorii mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) zaliczają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i mają obrót mniejszy niż 50 milionów euro rocznie, lub dochód nie przekraczający 43 milionów euro.”
  • W celu potwierdzenia tego statusu, podczas rejestracji przeprowadzona zostanie odpowiednia ankieta. Wynik testu na MŚP pozwoli przedsiębiorstwu na złożenie oświadczenia wiarygodności.

Szczegółowe informacje wraz z testem sprawdzającym status firmy znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/growth/smes/