Oferta

Naukowcy

HORYZONT 2020 stawia na wzmacnianie potencjału ludzkiego.

Realizacja tego celu jest możliwa dzięki bogatej ofercie finansowania badań, szkoleń czy dostępu do najlepszych infrastruktur badawczych, kierowanej do indywidualnych naukowców będących na różnych etapach kariery.

CO OFERUJE BADACZOM PROGRAM HORYZONT 2020? WYBÓR NALEŻY DO NAUKOWCA!!

I. AKCJE MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (inaczej nazywane stypendiami Marii Skłodowskiej-Curie) -  pod tym hasłem kryje się kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno do instytucji, jak i indywidualnych naukowców. Mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.

Generalna zasada, jaką powinien kierować się naukowiec korzystający z oferty stypendialnej Marie Curie, to ZASADA MOBILNOŚCI. Nie można wyjechać do kraju, w którym się przebywało (studia/praca) więcej niż w sumie 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat. Pod uwagę brany jest stan na dzień zamknięcia konkursu lub wybrania przez hosta (w zależności od rodzaju stypendium).

Z JAKICH STYPENDIÓW MOŻNA SKORZYSTAĆ?

II. GRANTY EUROPEJSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH (EUROPEAN RESEARCH COUNCIL - ERC)

Granty ERC finansują wysokiej klasy badania pionierskie na poziomie europejskim. Zakładają dużą autonomię w wyborze dziedzin, interdyscyplinarność oraz mają przyczynić się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.

ERC wspiera indywidualne zespoły, najbardziej zdolnych naukowców, podejmujących ryzyko w badaniach, a także promuje doskonałość poprzez konkurencję na skalę światową. Istnieją cztery typy grantów tej instytucji: dla początkujących, usamodzielniających się i zaawansowanych badaczy oraz granty na rozwinięcie idei powstałych w trakcie badań wspieranych przez ERC (tzw. Proof of Concept).

 III. INFRASTRUKTURY BADAWCZE (RESEARCH INFRASTRUCTURES)

Akcja ta ma zapewnić jak najlepsze wykorzystanie i rozwój infrastruktur badawczych w Europie, zwłaszcza szerszy dostęp naukowców do istniejących infrastruktur. Są nimi m.in.: unikatowe laboratoria, muzea, biblioteki itp., a także tzw. e-infrastruktury.

 IV. OFERTA WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JOINT RESEARCH CENTRE)

Indywidualni naukowcy mają możliwość podjęcia współpracy z Wspólnym Centrum Badawczym  Komisji Europejskiej.  W skład JRC wchodzi Dyrekcja Generalna w Brukseli oraz siedem instytutów badawczych, zlokalizowanych w pięciu krajach europejskich, które oferują współpracę w różnej formie: praca czasowa, staże, stypendia, szkolenia, delegowani eksperci krajowi. Rodzaj podjętej współpracy zależy od konkretnego instytutu JRC ogłaszającego konkurs oraz od kwalifikacji samego zainteresowanego.

Instytuty JRC:

Ispra, Włochy
Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (IPSC)
Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (IES)
Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta (IHCP)

Geel, Belgia
Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM)

Karlsruhe, Niemcy
Instytut Pierwiastków Transuranowych (ITU)

Petten, Holandia
Instytut Energii (IE)

Sewilla, Hiszpania
Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych (IPTS)