Oferta

Zostań ekspertem

Komisja Europejska wystosowała zaproszenie dla indywidualnych naukowców oraz instytucji w celu stworzenia niezależnej bazy ekspertów, którzy mogą pomóc KE w jej pracach przy realizacji programów ramowych. 

 

Udział Polaków w panelach eksperckich jest nadal niewielki, a to niestety zmniejsza szanse polskich wniosków, dlatego też zachęcamy do zgłaszania się na ekspertów KE.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ SIĘ NA EKSPERTA KE:

 • Ze względu na różnorodność wniosków, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo-rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle;
 • podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) znajomość języka angielskiego;
 • do udziału w ocenie KE zaprasza nie tylko profesorów ale także doktorów, w tym bardzo chętnie młodych pracowników nauki, a także przedsiębiorców i administratorów (również magistrów). Wnioski składane do KE są bardzo różne i nie wszystkie to typowe projekty badawcze;
 • udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego zgłaszającego się eksperta, oznacza to, że nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy;

DODATKOWYM ATUTEM, KTÓRY MOŻE BYĆ BRANY POD UWAGĘ PRZEZ KE TO:

 • Doświadczenie w ewaluacji różnego rodzaju projektów;
 • Doświadczenie w realizacji i/ lub ocenie międzynarodowych projektów;
 • Znajomość obszaru przemysłowego i połączeń pomiędzy sektorem naukowym i przemysłowym;
 • Ekspert powinien być dyspozycyjny ponieważ KE określa termin i czas oceny projektów;

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W EWALUACJI PROJEKTÓW:

 • Doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około 50% czasu poświęcanego na przygotowanie projektów do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego projektu i otrzymanie funduszy unijnych;
 • Udział w ewaluacji jest doskonałą szkołą pisania projektów ponieważ daje możliwość zapoznania się z wieloma tak dobrymi, jak i słabymi wnioskami, a także poznania wymogów KE, które nie zawsze są jasno przedstawione w dokumentach;
 • Ocena dokonywana jest przez międzynarodowe gremium ekspertów, co jest okazją do poznania stanowiska i podejścia do oceny osób z różnych krajów, a także nawiązania zdobyte doświadczenie można wykorzystać przy pisaniu projektów własnych i instytucji macierzystej, a także przy tworzeniu jednostek zajmujących się pisaniem wniosków w poszczególnych instytucjach;
 • Za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za każdy dzień pracy, a w przypadku oceny w Brukseli również dietę dzienną w wysokości 92 euro, dietę hotelową - 100 euro/doba oraz zwrot kosztów podróży. Przy czym ekspert musi początkowo opłacić koszty podróży, hotelu i wyżywienia z własnych środków, ponieważ KE całą należną kwotę przelewa na konto bankowe wskazane przez eksperta, w okresie do 2 miesięcy po zakończonej ocenie projektów. Ekspert także samodzielnie rezerwuje hotel (zwykle KE przesyła listę hoteli dogodnych ze względu na miejsce ewaluacji) oraz organizuje i opłaca podróż.