Szkolenia aktualne

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Lokalnym Punktem Kontaktowym PB UE zapraszają na dzień informacyjny pt. "Szanse i możliwości rozwoju kariery w ramach programu ramowego Horyzont 2020".

Zagadnienia: Otwarte konkursy w  programie Horyzont 2020, Granty ERC, Działania Marii Skłodowskiej-Curie, Ekspert KE,

Co to jest Hotyzont 2020?

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

  • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
  • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
  • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu 7 lat (2014 – 2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Co to są Granty ERC?

Finansują one wysokiej klasy badania pionierskie na poziomie europejskim. Zakładają dużą autonomię w wyborze dziedzin, interdyscyplinarność oraz mają przyczynić się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy.

ERC wspiera indywidualne zespoły, najbardziej zdolnych naukowców, podejmujących ryzyko w badaniach, a także promuje doskonałość poprzez konkurencję na skalę światową. Istnieją cztery typy grantów tej instytucji: dla początkujących, usamodzielniających się i zaawansowanych badaczy oraz granty na rozwinięcie idei powstałych w trakcie badań wspieranych przez ERC (tzw. Proof of Concept).

Więcej informacji na temat Grantów ERC znajdziesz na naszej stronie.

Co to są Działania Marii Skłodowskiej-Curie?

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (inaczej nazywane stypendiami Marii Skłodowskiej-Curie) -  pod tym hasłem kryje się kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno do instytucji, jak i indywidualnych naukowców. Mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.

Więcej informacji na temat Grantów MSCA znajdziesz na naszej stronie.

Dla kogo: 

  • Naukowcy w tym także przedstawiciele nauk społeczno-ekonomicznych i humanistycznych
  • Uczelnie
  • Instytuty badawcze

Termin spotkania: 18 grudnia 2017 r., godzina 9:00-11:15,

Miejsce: sala 2003 Instytut Biologii Kampus Uniwersytetu w Białymstoku, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok

Prowadzący:

Daniel Puch - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - H2020

Aldona Węglarz - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - ERC, Zostań ekspertem

Maciej Łukaszuk - Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - MSCA 

 Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny ze względu na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rejestracja: do 15.12.2017 r. poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )