Szkolenia aktualne

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym PB UE oraz Uniwersytetem w Białymstoku zapraszają na dzień informacyjny pt. "Międzynarodowa wymiana pracowników i praktyczne aspekty pisania wniosków w ramach programu ramowego Horyzont 2020".

Zagadnienia:

  • Doskonała baza naukowa
  • Działania Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA - RISE i IF
  • Euraxess
  • Na co trzeba zwrócić uwagę przy pisaniu wniosku do MSCA na podstawie MSCA - COFUND
  • Polecane wydarzenia

Co to są Działania Marii Skłodowskiej-Curie?

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie (inaczej nazywane stypendiami Marii Skłodowskiej-Curie) -  pod tym hasłem kryje się kilka rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych, kierowanych zarówno do instytucji, jak i indywidualnych naukowców. Mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata, zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.

Więcej informacji na temat Grantów RISE MSCAGrantów IF EF oraz Grantów IF GF.

Dla kogo: 

  • Naukowcy
  • Uczelnie
  • Instytuty badawcze
  • Przedsiębiorcy
  • Instytucje z każdego sektora

Termin spotkania: 12 marca 2018 r., godzina 9:00-13:00,

Miejsce: Budynek Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, sala C2.2. ul. Świerkowa 20 Białystok

Prowadzący:

Adam Głuszuk - Ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE - MSCA

dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska - Kierownik Studiów w ramach projektu ImPRESS

Maria Szlachta - Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMB 

 Zapraszamy do zapoznania się z agendą spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny ze względu na dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Rejestracja: do 09.03.2018 r. poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.