Szkolenia aktualne

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Białymstoku wraz z Uniwersytetem w Białymstoku serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w szkoleniu pt. "Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi".

Główny cel: zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania projektami międzynarodowymi i innowacyjnymi.

Poza tym warto pamiętać, iż w ramach składanych projektów członkowie zespołów zarządzających projektami muszą wykazać się znajomością tematyki zarządzania projektami i doświadczeniem w tym zakresie. Dlatego też szkolenie ma na celu wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności dotyczące planowania projektu, składania wniosku o dofinansowanie i realizacji działań międzynarodowych z udziałem partnerów zza granicy.

Szkolenie kierowane jest do pracowników zajmujących się realizacją projektów międzynarodowych i innowacyjnych.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, a w szczególności:

  • osoby chcące poznać lub odświeżyć podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
  • wszystkich, którzy zaczynają przygodę z tematyką zarządzania projektami.

Każdy uczestnik szkolenia pt. "Praktyczne zarządzanie projektami międzynarodowymi" uzyska certyfikat uczestnictwa.

Agenda szkolenia.

Termin: 23 maja 2019 r. w godzinach 9-17.

Miejsce: Uniwersytet w Białymstoku ul. Konstantego Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok, Wydział Matematyki i Informatyki - sala nr 1056  - UWAGA ZMIENIŁ SIĘ NR SALI.

Udział w szkoleniu dzięki finansowaniu ze środków MNiSW jest bezpłatny.

Rejestracja elektroniczna poprzez poniższy formularz

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  • sprostowania danych,
  • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • wniesienia sprzeciwu,
  • przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.