Szkolenia aktualne

Kalendarz szkoleń

RPK Białystok przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku oraz Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, zapraszają na warsztaty pt. "Przygotuj grant indywidualny Marii Skłodowskiej-Curie w ramach programu H2020".

Indywidualne Granty MSCA mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata czy zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. Prestiżowe stypendia Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają do mobilności, kluczowej dla rozwoju kariery naukowej i mającej duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w europejskich instytucjach akademickich oraz organizacjach z szeroko pojętego sektora pozaakademickiego.

Celem spotkania jest wskazanie uczestnikom:

  • jak powinien wyglądać wniosek o grant,
  • na co zwrócić szczególną uwagę pisząc wniosek,
  • jakie są zasady finansowania,
  • jak wygląda pisanie i realizacja grantu z praktycznej strony.

Spotkanie skierowane jest do doświadczonych naukowców (ER – Experienced Researchers), którzy w momencie zamknięcia konkursu (11 września 2019) mają stopień doktora lub mogą wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych oraz przedstawicieli instytucji, którzy planują być opiekunami przyjeżdżających naukowców w ramach grantów IF.

Termin spotkania: 10.06.2019 r. godzina 10:00 - 14:00

Miejsce spotkania: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, sala Senatu - Pałac Branickich, II piętro.

Prowadzący: Adam Głuszuk, ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE

Agenda spotkania

Prezentacja ze szkolenia nr 1

Prezentacja ze szkolenia nr 2

Prezentacja ze szkolenia nr 3

Prezentacja ze szkolenia nr 4

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja zakończona.

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

  • a) sprostowania danych,
  • b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  • c) usunięcia danych,
  • d) ograniczenia przetwarzania danych,
  • e) wniesienia sprzeciwu,
  • f) przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.