Szkolenia aktualne

 • Pitching i prezentacje publiczne - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

 • Jak napisać dobry abstrakt - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 15.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Jak napisać dobry abstrakt.

 • Prawo autorskie dla naukowców - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 27.05.2010 godz. 12:00-15:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. "JAK NAPISAĆ DOBRY ABSTRAKT?".

Celem zajęć jest zdobycie przez uczestników wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie przygotowania abstraktu tekstu naukowego, a także efektywne korzystanie z abstraktów tekstów opublikowanych przez innych autorów.

Korzyści dla uczestników: naukowiec po ukończeniu webinaru będzie:

 • efektywnie korzystał z abstraktów tekstów naukowych innych autorów w celu sprawnej pracy z literaturą,
 • znał instruktaż pisania abstraktu krok po kroku,
 • wiedział, jakie są najczęstsze błędy popełniane podczas pisania abstraktów oraz rozumiał w jaki sposób ich unikać,
 • potrafił wymienić zasady tworzenia abstraktu o strukturze zgodnej z wymaganiami wydawcy,
 • potrafił zawrzeć w abstrakcie informacje i pojęcia ułatwiające czytelnikom odnalezienie tekstu w bazach,
 • przygotowany do dostosowywania struktury i zawartości abstraktu do wymagań wydawcy

Opis zajęć: Zajęcia zostaną zorganizowane online, z użyciem platformy Clickmeeting. Podczas webinarium prowadząca posłuży się prezentacją zawierającą informacje merytoryczne, stworzy też warunki do dyskusji oraz wymiany doświadczeń z uczestnikami. Zajęcia będą również zawierały serię ćwiczeń dotyczących omawianej tematyki. W zależności od liczby uczestników, dyskusja oraz pytania będą opierały się albo na połączeniu głosowym, bezpośrednim, albo będą prowadzone za pomocą chatu. 

Szkolenie skierowane jest do doktorantów i młodych naukowców chcących rozwijać się w zakresie pisania wniosków grantowych oraz realizowania projektów badawczych.  

Harmonogram:

 • Pierwsza część zajęć (około 50 min.): przedstawienie się oraz zapoznanie z uczestnikami, wprowadzenie, poznanie dotychczasowych doświadczeń uczestników z zakresu pisania oraz korzystania z abstraktów; omówienie celu stworzenia abstraktu oraz jego roli w tekście.
 • Druga część zajęć (około 50 min.): omówienie rodzajów abstraktów, relacji pomiędzy wymaganą przez wydawcę strukturą tekstu a strukturą abstraktu, relacji pomiędzy abstraktem a słowami kluczowymi.
 • Trzecia część zajęć (około 50 min.): zasady pisania abstraktu i kolejne kroki jego przygotowywania; najczęstsze błędy w pisaniu i sposoby ich unikania. 

Termin: 27.05.2020 godz. 12:00-15:00

Prowadząca: dr Dominika Byczkowska-Owczarek - adiunkt w Katedrze Socjologii Kultury na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, trener nauki,  wykładowczyni akademicka z piętnastoletnim stażem. Prowadzi szkolenia i webinaria mające na celu kształtowanie efektywnych strategii oraz narzędzi automotywacyjnych w pracy naukowej. Prowadzi także warsztaty z zakresu pracy z ciałem i głosem na Podyplomowych Studiach Wspierania Relacji Międzyludzkich – Life Coaching oraz Coaching i Mentoring Organizacyjny na UŁ. Przewodnicząca Sekcji Socjologii Ciała Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autorka czterdziestu artykułów opublikowanych w książkach i pismach w Polsce i zagranicą.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do 22.05.2020 r. poprzez poniższy formularz lub w razie występowania błędów, poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać "ABSTRAKT"

Informacja:
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..plInformacja:

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.

3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.

4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski

5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

a) sprostowania danych,

b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) wniesienia sprzeciwu,

f) przenoszenia danych.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.