Szkolenia aktualne

  • Pitching i prezentacje publiczne - webinar

    Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

  • Jak napisać dobry abstrakt - webinar

    Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 15.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Jak napisać dobry abstrakt.

  • Prawo autorskie dla naukowców - webinar

    Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Kalendarz szkoleń

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaprasza na szkolenie on-line w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Szkolenie dedykowane jest dla wnioskodawców planujących złożenie wniosku w Podprogramie działań na rzecz klimatu, w ramach naboru 2020.

Szkolenie będzie okazją do spotkania z ekspertami, którzy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat tego jak przygotować dobry wniosek. Do współprowadzenia zaproszeni zostali również przedstawiciele Komisji Europejskiej. Przedstawione zostaną oczekiwania KE, aspekty finansowe przygotowania projektu LIFE, doświadczenia z przygotowania projektów. Omówione zostaną także nowe rozwiązania wprowadzone przez NFOŚiGW w krajowym systemie współfinansowania projektów LIFE. W szkoleniu wezmą udział m.in. Dariusz Urbaniak, KE/EASME oraz Zbigniew Karaczun, NEEMO.

REJESTRACJA AGENDA