Szkolenia aktualne

 • Pitching i prezentacje publiczne - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

 • Jak napisać dobry abstrakt - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 15.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Jak napisać dobry abstrakt.

 • Prawo autorskie dla naukowców - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty dot. Efektywnych Metody Przygotowywania Artykułów i Składania do Publikacji w Czasopismach z Listy "Filadelfijskiej".

Termin: 25 sierpnia 2020 w godzinach 9:00-15:15 

Grupa docelowa: doktoranci i pracownicy naukowi zainteresowani publikowaniem w czasopismach recenzowanych o wysokiej punktacji MNiSW.

Miejsce spotkania: Aula 12B budynek Rektoratu

Program warsztatów: 

Podczas warsztatów zostanie omówiona następująca tematyka:

 • Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
 • Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność? 
 • Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
 • Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim?
 • Jak korzystać z usług tłumacza tekstu?  Jakich tłumaczy unikać?
 • Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
 • Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
 • Jak można przyśpieszyć proces recenzji? 

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość indywidualnej konsultacji u prowadzącego w sprawie przyniesionych tekstów własnych artykułów aktualnie w przygotowaniu odnośnie możliwości ich publikacji w czasopismach recenzowanych. 

Prowadzący warsztaty:

Mirosław Skibniewski jest profesorem Uniwersytetu Maryland w USA oraz byłym profesorem Uniwersytetu Purdue w stanie Indiana (USA), gdzie przez 7 lat piastował także funkcję prorektora.  Był autorem lub współautorem ponad 300-tu prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych.  Wypromował ponad 30-tu doktorów nauk technicznych i nauk o zarządzaniu.  Od 27-miu lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma naukowego Automation in Construction (Impact Factor 5,669) wydawanego przez  koncern wydawniczy Elsevier i wycenianego aktualnie na liście czasopism punktowanych MNiSW na 140 punktów.  Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem i członkiem kolegiów redakcyjnych ponad 20-tu innych międzynarodowych czasopism naukowych.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w warsztatach jest bezpłatny.

Rejestracja na wydarzenie twa do 17.08.2020 i odbywa się poprzez poniższy formularz:

INFORMACJA

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..plInformacja:
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rejestracji na organizowane wydarzenie.
 3. Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom: MNiSW, KPK PB UE.
 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski
 5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 5 lat.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do procesu rejestracji na wydarzenie.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
  a) sprostowania danych,
  b) cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,
  c) usunięcia danych,
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) wniesienia sprzeciwu,
  f) przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 9. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.