Szkolenia aktualne

 • Pitching i prezentacje publiczne - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 17.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Pitching i prezentacje publiczne.

 • Jak napisać dobry abstrakt - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 15.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Jak napisać dobry abstrakt.

 • Prawo autorskie dla naukowców - webinar

  Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 10.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Prawo autorskie dla naukowców.

Kalendarz szkoleń

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w dniu 08.12.2020 godz. 10:00-14:00 serdecznie zaprasza na bezpłatny webinar pt. Wycena własności intelektualnej.

Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom najważniejszych informacji na temat praw własności intelektualnej, sposobów ochrony własności intelektualnej oraz jej wyceny i sposobów komercjalizacji

Dla kogo: Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać się w zakresie praw własności intelektualnej i sposobów jej wyceny.

Termin: 08.12.2020 godz. 10:00-14:00

Korzyści dla uczestników: przekazanie uczestnikom najważniejszych informacji na temat praw własności intelektualnej, sposobów ochrony własności intelektualnej oraz jej wyceny i sposobów komercjalizacji

Opis zajęć: webinar będzie podzielony na część wykładowa oraz na część Q&A

Prowadząca: Magdalena Miernik | IP Lawyer - prawnik ze specjalizacją prawo własności intelektualnej, założycielka firmy prawniczej Lookreatywni Law For Creatives świadczącej pomoc prawną dla branży kreatywnej i MŚP (www.lookreatywni.pl), szkoleniowiec i trener z 7-letnim doświadczeniem w zakresie dzielenia się wiedzą z zakresu prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, prelegentka konferencji branżowych, ekspert w programach doradztwa prawno-biznesowego (m.in. Szkoła Pionierów Polskiego Funduszu Rozwoju, programy m.st. Warszawy) dla naukowców i przedsiębiorców.

Dla zainteresowanych link do profilu na Linkedin prowadzącej: https://www.linkedin.com/in/magdalena-u-miernik-25b3355a/ 

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja trwa do 7.12.2020 r. poprzez poniższy formularz lub w razie występowania błędów, poprzez wysłanie maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule proszę wpisać "IPR".

Rekrutacja zakończona.


Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

 1. Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (zwana dalej Uczelnią), tel.: 85 746 90 00, www.bip.pb.edu.pl , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Inspektor Ochrony Danych
Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować  za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
Pani / Pana dane osobowe przetwarzamy, ponieważ:
 • wypełniamy obowiązki prawne ciążące na Administratorze – na podstawie 6 ust. 1 lit. c RODO*;
 • wykonujemy zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej – na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO;
 • wykonujemy zobowiązania umowne lub podejmujemy działania na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO;
W szczególnych sytuacjach mogą także istnieć inne powody przetwarzania danych tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda w zakresie i w celu udzielonym w treści zgody – art. 6 ust 1 lit. a RODOW przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub w związku z zawartą z nami umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłączenie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach niezbędnych do realizacji wyżej określonych celów, przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczący archiwizacji lub do czasu cofnięcia udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 1. Odbiorcy danych
Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom Politechniki Białostockiej oraz mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Politechniką Białostocką przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest Politechnika Białostocka.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać ma zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • sprostowania danych,
 • usunięcia danych,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do Uczelni. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.
 1. Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych może stanowić wymóg ustawowy lub umowny lub warunek zawarcia umowy. W przypadku kierowania do Nas korespondencji pocztą elektroniczną, drogą tradycyjną lub drogą telefoniczną niezwiązanej z usługami przez nas świadczonymi lub inną zawartą z nami umową podanie danych jest wymogiem umownym i jesteście Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja.
 1. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Uczelnia nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Szczegółowe informacje dotyczące: podstaw prawnych i celu przetwarzania Państwa danych osobowych, odbiorców danych, okresu ich przechowywania, przysługujących Państwu praw, ewentualnego obowiązku ich podania oraz potencjalnych konsekwencji niepodania danych, będą Państwu przekazane w momencie pozyskiwania danych w konkretnym celu. * – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1)